رد

 

محصول

 

مشخصات

 

قيمت

1 ورق گالوانيزه


1.25

ساخت سامسونگ(كره جنوبی)


شركت Posco

ضخامت پوشش گالوانيزه:


180 گرم بر مترمربع

كيفيت بسيار عالی

زير بازارتوافقی

2

قوطی 40×80


گالوانيزه
 

ضخامت 0.60

نو - قفلي بدون جوش

با Embossing سطحي

بسيار سبك و مقاوم

جهت سازه‌های سبك

زير بازارتوافقی
3

قوطی 40×80


گالوانيزه
 

ضخامت 0.70

نو - قفلي بدون جوش

با Embossing سطحي

بسيار سبك و مقاوم

جهت سازه‌های سبك

زير بازارتوافقی
4

قوطی 40×80


گالوانيزه
 

ضخامت 1.00

نو - قفلي بدون جوش

با Embossing سطحي

بسيار سبك و مقاوم

جهت سازه‌های سبك

زير بازارتوافقی
5

قوطی 40×80


گالوانيزه
 

ضخامت 1.25

نو - قفلي بدون جوش

با Embossing سطحي

بسيار سبك و مقاوم

جهت سازه‌های سبك

2,850