تسمه كرومیت

 

این تسمه ‌ها از نوار كلاف گرم ST37 جهت ساخت تیرچه كرومیت تولید میگردد. تسمه‌ها اتو كشی شده، دارای سطح كاملا هموار، ابعاد دقیقا مستطیلی شكل و با لبه‌های بدون پلیسه می باشند.


تسمه كروميت

 

مشخصات كلی

نوع ورق

كمترین ضخامت

میلیمتر

بیشترین ضخامت

میلیمتر

كمترین عرض

سانتیمتر

بیشترین عرض

سانتیمتر

ورق گرم

(سیاه)

2.0 6.0

3.0

20.0

 تسمه كروميت


 تسمه كروميت


 تسمه كروميت