ورق كركره

 

ورق های كركره در سه طرح سینوسی، شادولاین و ذوزنقه تولید می گردد. نوع ورق می‌تواند گالوانیزه یا ورق رنگی باشد. كاربری هر یك از این طرح‌ها به صورت زیر است:

مقایسه انواع طرح‌ها

كنگره مزایا معایب كاربرد
سینوسی پوشش زیاد

مقاومت كم

نمای كم

سقف‌های ساده و دیواره‌ها
شادولاین

پوشش خوب

استحكام مناسب

-

سقف‌های عمومی، سوله‌ها و

دیواه‌ها

ذوزنقه استحكام بسیار بالا پوشش كم

سقف های مستحكم

مناطق برفی

 

مشخصات پوششی

نوع كنگره عرض ورق 100 سانتیمتر عرض ورق 125 سانتیمتر

عرض ورق 

کرکره شده

پوشش مفید

عرض ورق 

کرکره شده

پوشش مفید
سینوسی 92 80 115 100
شادولاین 84 75 107 98
ذوزنقه - - 99 90

 

وزن یك متر مربع پوشش برحسب کیلوگرم ( عرض ورق 125 سانتیمتر )

  ضخامت ورق برحسب میلیمتر
  0.50 0.55 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00
سینوسی 487 540 585 683 780 878 975
شادولاین 497 551 597 697 796 896 995
ذوزنقه 541 600 650 759 867 976 1083

 

وزن یك متر مربع پوشش برحسب کیلوگرم ( عرض ورق 100 سانتیمتر )

  ضخامت ورق برحسب میلیمتر
  0.50 0.55 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00
سینوسی 487 540 585 683 780 878 975
شادولاین 520 577 625 730 883 938 1042


طرح سینوسی:

كركره سينوسی

طرح شادولاین:


كركره شادولاين
 

طرح ذوزنقه:

كركره ذوذنقه

كاكل و لبه:

برای كنگره‌های شاولاین و ذوزنقه امكان خم كردن جهت كاكل و لبه‌ آبریز سوله‌ها موجود است.


كاكل


پشم شیشه :

مشخصات كلی

ضخامت

اینچ

عرض

متر

طول یك رول

متر

مساحت پوششی یك رول

مترمربع

1.00 1.20 20.00

24.00

2.00 1.20 15.00 18.00

تراكم‌های 10، 12، 16 و 20 رایج است.

 

 
 

توری مرغی:

توري مرغي