ფოლადის სხივების sinusoidalتيرسينوسيتيرسينوسي

تيرسينوسي
 
تير سينوسي


تير سينوسي
تير سينوسي