ساندویچ پانل

 

ساندویچ پانل های مدرن پلی اوریتان در ضخامت های 30 تا 70 میلیمتر با دانسیته 40 كیلوگرم بر مترمكعب در كلاس آتش سوزی كندسوز با پوشش مفید یك متر و طول دلخواه با ورق های گالوانیزه، رنگی و آلومینیومی.


زیبا، پایدار، بهداشتی و سبك

 زهوار