تیرهای انتقال نیرو

 

این تیرها از لوله‌های تولید شده از ورق سیاه فولادی ST-52، ST-44، ST-37، با ضخامت 3 الی 6 میلیمتر و قطر 4 الی 8 اینچ، به روش اورلب كردن لوله‌ها به كمك پرس، همراه با پوشش گالوانیزه گرم؛ با مشخصات فنی مطابق با اسناندارد بین المللی و بر اساس مشخصات مورد تایید وزارت برق كشور ایران و عراق، طراحی و ساخته می‌شوند.

 

طول استاندرد این محصول 6، 9، 11 و 12 متر میباشد كه مطابق با سفارش قابل تغییر است.


مشخصات كلی

نوع ورق

كمترین

 
 
ضخامت


میلیمتر

بیشترینضخامت
 

میلیمتر

كمترینقطر


اینچ

بیشترینقطر


اینچ

ST-52

ST-44

ST-37

3 6

4

8تير انتقال نيرو
 
 
تير انتقال نيرو


تير انتقال نيرو