ფოლადის ფარგლებში


.The frames are produced in three forms as conventional, france pattern, and negin

General Specification

Sheet


type

Min thickness

(mm)

Max thickness

(mm)

Standard 


length

(m)

HRC

1.0

2.8

6.6

CRC 0.5 1.0 6.6

.The length is according to the request - 

The wigth of a 6.6m pole

 

(Thickness (mm

  0.6 0.8 1 1.2 1.5 1.8 2 2.2 2.5
Conventional 7 9 12 14 17 21 23 25 29
France pattern 7 10 12 15 18 22 25 27 31
Negin 9 12 15 18 22 26 29 32 37

 

:Conventional frame 

چهارچوب فلزی

 

:France pattern

چهارچوب فلزی

 

:Negin pattern

چهارچوب فلزی