پروفیل در و پنجره

 

این پروفیل‌ها در گروه‌های 2 و 7 تولید می‌شوند. گروه 2 دارای كاربردهای عمومی، و گروه 7 جهت كاربرد امنیتی و دو جداره طراحی شده‌است.

 

پروفیلهای گروه 2 شامل: سپری (507)، لنگه در (508) و چهارچوب (509) می باشند و با مشخصات زیر تولید می گردد:
پروفيل در و پنجره

سپری ( 507 )

پروفيل در و پنجره

لنگه در ( 508 )

پروفيل در و پنجره

چهارچوب ( 509 )


مشخصات كلی

نوع ورق

كمترین ضخامت

میلیمتر

بیشترین ضخامت

میلیمتر

طول استاندارد

متر

ورق گرم (سیاه) 1.00 3.00

6.00وزن یك شاخه 6 متری

  ضخامت - میلیمتر
  1.0 1.2 1.3 1.5 1.8 2.0 2.2 2.5 3.0

وزن

كیلوگرم

7.5 9.0 9.7 11.2 13.5 15.0 16.5 18.7 22.5


 

پروفیل های گروه 7 شامل: سپری ( 567 و 767 )، لنگه در (768) و چهارچوب (769) می باشند و با مشخصات زیر تولید می‌گردد. این گروه از پروفیل ها به همراه قوطی های 40x100 ،40x80 ،40x60 ،40x50 ،40x40 برای مصارف زیر مورد استفاده قرار می گیرند:

  • به عنوان در و پنجره با قابلیت دارا بودن شیشه دوجداره جهت عایق حرارتی و آکوستیکی.

  • به عنوان پنجره ای بسیار مستحکم در برابر ضربه، برخورد و آتش سوزی.

 پروفيل در و پنجره

سپری ( 567 )

پروفيل در و پنجره

سپری ( 767 )

 پروفيل در و پنجره

لنگه در ( 768 )

پروفيل در و پنجره

چهارچوب ( 769 )

مشخصات كلی

نوع ورق

كمترین ضخامت

میلیمتر

بیشترین ضخامت

میلیمتر

طول استاندارد

متر

ورق گرم (سیاه) 1.80 4.00

6.00

وزن یك شاخه 6 متری

  ضخامت - میلیمتر
  1.8 2.0 2.2 2.5 3.0 3.5 4.0

وزن

كیلوگرم

20.2 22.5 25 28 33.7 39.0 45.0
 
 

پروفیل های درب و پنجره 


پروفیل های درب و پنجره یا پروفیل ساختمانی یکی از محصولات شرکت پروفیل فولادی اصفهان است. پروفیل های تولید شده در این واحد صنعتی در مقاطع گوناگون تولید می شود و این محصولات در قسمت های مختلف درب و پنجره ساختمان کاربرد دارد.
 
انواع پروفیل تولیدی این واحد شامل پروفیل سپری (507)، لنگه در (508) و چهارچوب (509)
 
از گروه دو و پروفیل های سپری ( 567 و 767 )، لنگه در (768) و چهارچوب (769 ) از گروه هفت می باشند.

  
مجموع كارخانجات پروفیل فولادی اصفهان، موفق به اخذ استاندارد ملی برای محصول پروفیل فولادی‌مخصوص در و پنجره شده است.
اداره استاندارد ایران تنها موسسه ای در کشور است که استانداردهای ملی ایران را تعیین می کند و این نهاد، استانداردی برای ، تعیین ویژگیهای پروفیل های فولادی ساختمانی مخصوص در و پنجره تعیین کرده است كه این استاندارد با شماره 7336 شناخته می شود. هدف از ایجاد چنین استانداردی یکسان سازی و تعیین ویژگی های این نوع پروفیل به شرح زیر می‌باشد:
 
ویژگیهای ورق مورد مصرف جهت ساخت پروفیل: 
 
  • در صد عناصر شیمیایی 
 
- خواص مکانیکی 
 
- رواداری ضخامت ورق 
 
  • ویژگیهای پروفیل: 
 
- گروه بندی پروفیل 
 
- شناسه پروفیل 
 
- طول و رواداری آن در پروفیل 
 
- شعاع خمش گوشه های پروفیل 
 
- رواداری ابعاد مقاطع پروفیل 
 
- رواداری زوایای پروفیل 
 
- رواداری پیچیدگی در طول پروفیل 
 
- رواداری خمش طولی پروفیل 
 
- رواداری انحنای سطوح پروفیل 
 
- مشخصات جوش پروفیل 
 
- رواداری وزن پروفیل 
 
 
 
در آزمون استاندارد پروفیل موارد زیر باید توجه قرار گیرد:
مشخصات فیزیكی ( ابعاد، اندازه‏ ها ، وزن و شكل ظاهری) ، درصد عناصر متشكله و خواص مكانیكی ( تنش تسلیم، مقاومت كششی ، ازدیاد طول نسبی و خمش).