ورق شیت و نواربری

 

ورق‌های شیت با طول دلخواه مطابق با سفارش، از كلاف گرم، سرد، گالوانیزه یا رنگی برش می‌خورد. سطح ورق‌ها كاملا هموار و اتو كشیده هستند. برش ها كاملا مستطیلی شكل با تلرانس اقطار كمتر از 0.2 میلیمتر می باشند. همچنین بسته‌بندی این محصول به صورت بندل و تسمه‌كشی شده‌است.

مشخصات كلی

نوع ورق

كمترین


ضخامت

میلیمتر

بیشترین


ضخامت

میلیمتر

بیشترین


طول

سانتیمتر

بیشترین


عرض

سانتیمتر

گرم (سیاه)


سرد
 

گالوانیزه


رنگی

1.00 5.00 300.00

130.00


  
شيت
 
 

ورق‌های نواربری شده :

مشخصات كلی

نوع ورق

كمترین


ضخامت

میلیمتر

بیشترین


ضخامت

میلیمتر

كمترین


عرض

میلیمتر

بیشترین


عرض

میلیمتر

ورق گرم (سیاه)

ورق گالوانیزه

0.80 6.00

20.00

1500.00