تحقيق و توسعه ( R & D )

 

واحد تحقيقات فنی و مهندسی شركت پروفيل فولادی اصفهان به عنوان يكی از اركان اصلی اين شركت، با بهره گيری از متخصصين و كارشناسان مجرب، با استفاده از تسهيلات سخت افزاری و نرم افزاری، امكانات دستگاهی پيشرفته، بهره گيری از منابع علمی و به روزترين تكنولو‍ژی‌ها و همچنين همكاری با مراكز تحقيقاتی به عنوان يك شركت دانش بنيان؛ در جهت نوآوری، بازنگری و ارتقای كيفيت محصولات و بهبود رضايتمندی مشتری به فعاليت می‌پردازد. 

 

فعاليت‌های واحد ‌R & D 


برنامه های توسعه