ناودانی

 

یكی از انواع پروفیل‌های ساختمانی و صنعتی با مقاطع باز، ناودانی می باشد كه در دو نوع مشبك و ساده، با مشخصات زیرعرضه می گردد: 

 

نوع ورق

كمترین ضخامت

میلیمتر

بیشترین ضخامت

میلیمتر

طول استاندارد

متر

ورق گرم (سیاه) 2.00 4.00

0.3 - 12.0


ناودانی مشبك

ناودانی مشبك از ورق گرم (ورق سیاه)، گالوانیزه شده به صورت سرد یا گرم، تولید میگردد و جهت مصارف گوناگون نظیر موارد زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

  • جهت ساخت قفسه های مستحكم فولادی .

  • نصب سنگ به صورت خشك ( بدون استفاده از ملات و سیمان ).

  • سازه های سبك فولادی.

ناوداني


ناودانی ساده

ناودانی های صنعتی و ساختمانی كه با ورق گرم تولید می شود و می تواند در صورت نیاز به صورت گرم یا سرد گالوانیزه شود. این محصول در ابعاد 8،‌ 10، 12،‌ 14، 16 در پروفیل سازی جباری تولید و عرضه می گردد:


ناوداني