قوطی گالوانیزه

Lock - Pipe

 

قوطی گالوانیزه، با مقطعی مستطیلی شكل در ابعاد 40x80 میلیمتر به صورت نورد سرد و بدون جوش از ورق گالوانیزه یا رنگی تولید می‌گردد. دو لبه ورق در یكدیگر تا و قفل شده اند. عمر پوشش گالوانیزه به خاطر نداشتن جوش طولانی بوده و خردگی كمی در آن ایجاد می گردد. در وجوه قوطی برجستگی‌هایی ایجاد شده كه باعث افزایش مقاومت خمشی آن می گردد. كاربردهای این قوطی در سازه‌های سبك، اسكلت فلزی و همچنین به عنوان داكت است. 

مشخصات كلی

نوع ورق

كمترین ضخامت

میلیمتر

بیشترین ضخامت

میلیمتر

طول استاندارد

متر

گالوانیزه 0.50 1.50

6.00
قوطي گالوانيزه Lock - pipe