لوله های صنعتی 

 

جهت داشتن سطح مقطع دایره‌ای شكل، پس از فرمینگ، لوله‌های تولیدی وارد ایستگاه سایزینگ هم می‌شوند بنابراین خروج از مركز با دقت بهتر از یك درصد حاصل می‌گردد. لوله‌ها داراری جوش تو پر و همگن می‌باشند. همچنین قالب‌های نورد كاملا صیقلی بوده و از این رو لوله‌ها بدون خراشیدگی و با سطحی كاملا هموار تولید می‌شوند.


لوله صنعتی

قطر خارجی بر حسب میلی‌متر

25 32 42 48 50 57 60 63.5
76 88.5 102 114.5 127 140.5 152.5 165

قطر خارجی بر حسب اینچ

1 1.25 1.65 1.9 2 2.25 2.4 2.5
3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
 

 لوله صنعتی

لوله صنعتی
 
لوله صنعتی