>

محمدرضا جباری

مدیر بازرگانی: محمدرضا جباری

Jabbari Ghsem Ali

مدیر عامل: قاسمعلی جباری

 مسعود جباری

فن‌آوری:‌ مسعود جباریمدير مالي: عباس جباري

حسین تاجمیر ریاحی

سرپرست امور اداری: حسین تاجمیر ریاحی

Ehsan Chelongar

مدیر بازرگانی خارجی: احسان چلونگر

محسن کاشفی

کارمند فروش: محسن کاشفی

 حیدر حمه‌ویسی

سرپرست كارخانه: حیدر حمه‌ویسی

غلامعلی موزون

کارمند امور مالی: غلامعلی موزون

محمود مظفری نيا

تداركات: محمود مظفری نيا