Պողպատից լամպ բեւեռ

Ընդհանուր ճշգրտում

Թերթիկը տեսակը

 

գոնե


հաստությունը

(mm)

 

Մաքս


հաստությունը

(mm)

գոնե


տրամագիծ

(in)

Մաքս


տրամագիծ

(in)

ST-52

ST-44

ST-37

3.00 6.00

4.00

8.00


تير انتقال نيرو
 
 
تير انتقال نيرو


تير انتقال نيرو