ستونی

 

قوطی های مربعی و مستطیلی در ابعاد 60x60 تا 145x145 میلیمتر تا طول 12 متر با مشخصات زیر تولید می گردد:

مشخصات كلی

نوع ورق

كمترین ضخامت

میلیمتر

بیشترین ضخامت

میلیمتر

طول استاندارد

متر

ورق گرم (سیاه) 2.00 6.00

6.00 و 12.00


قوطی‌‌های صنعتی و ساختمانی

مقاطع مربعی - میلیمتری

60x60 65x65 70x70 75x75 80x80 90x90
100x100 110x110 120x120 130x130 135x135 140x140
145x145          

مقاطع مربعی - اینچی

2.4x2.4 2.5x2.5 3x3 3.2x3.2 3.5x3.5 3.8x3.8
4x4 4.2x4.2 4.3x4.3 4.5x4.5 4.7x4.7 4.8x4.8
5x5 5.2x5.2 5.5x5.5 5.7x5.7    

مقاطع مستطیلی - میلیمتری

30x70 40x60 50x60 60x40 70x30
30x80 40x70 50x70 60x50 70x40
  40x80 50x80 60x70 70x50
  40x90 50x90 60x80 70x60
  40x100 50x100 60x90 70x80
      60x100 70x90
      60x110 70x100
      60x120 70x110
      60x130 70x120
      60x140 70x130
        70x140

مقاطع مستطیلی - میلیمتری

80x30 90x40 100x40
80x40 90x50 100x50
80x50 90x60 100x60
80x60 90x70 100x70
80x70 90x80 100x80
80x90 90x100 100x90
80x100 90x110 100x110
80x110 90x120 100x120
80x120 90x130 100x130
80x130 90x140 100x140
80x140    

مقاطع مستطیلی - میلیمتری

110x60 120x60 130x60 140x60
110x70 120x70 130x70 140x70
110x80 120x80 130x80 140x80
110x90 120x90 130x90 140x90
110x100 120x100 130x100 140x100
110x120 120x110 130x110 140x110
110x130 120x130 130x120 140x120
110x140 120x140 130x140 140x130

قوطی‌های صنعتی و ساختمانی

ستونی
 
يكی از انواع محصولات توليدی مجموعه كارخانجات پروفيل فولادي اصفهان، مقاطع ساختمانی توخالی تحت عنوان پروفیل های مربع و مربع مستطیل می‌باشد. مقاطع توخالی ساختمانی با استفاده از روش نورد سرد كه برای شكل دهی به مواد داراي قابلیت تغییر شكل، در دماهای پایین، تحت تاثیر فشار حاصل از غلطک‌ها تولید می شود. در نتیجه استفاده از روش نورد سرد در تولید پروفیل های قوطی اين محصولات دارای پرداخت سطح خوب و ابعاد دقیق می‌باشند. پروفیل های قوطی مربع و مربع مستطیل با ابعاد 60×60 تا 145×145 میلیمتر با نام ستونی شناخته می شوند. ستونی در مصارف صنعتی و ساختمانی مورد استفاده قرار می گيرند. ستونی در قسمت‌های مختلف ساختمان از جمله تیر، ستون، بادبند و اعضاي خرپا استفاده می شود. همچنين در بررسي های صورت گرفته در مورد اسکلت هاي فلزی، استفاده از ستونی به عنوان يكی از مقاطع توخالی ساختمانی محبوبیت بيشتری نسبت به ستون های دارای جوش چهارطرفه است.